Хан хөхийн нурууны УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа

  • 2011 онд байгуулагдсан
  • 99459254, 93094030, 99617374, 98607000, 98467000
  • khankhukhii@mpa.gov.mn
  • Увс аймаг, Өндөрхангай сум, Цэцэрлэг баг

Ерөнхий танилцуулга

Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутаг өргөжин тэлж байгааг харгалзан хамгаалж буй обьектод нь ойртуулах, байршлыг оновчтой болгох, удирдлагын менежментийг сайжруулах зорилгоор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2011 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А-416 тоот тушаалаар Хан Хөхийн нурууны улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргааг Увс аймгийн Өндөрхангай суманд байгуулах шийдвэр гарсан.  Алтан элсний (ДЦГ) дархан цаазат газар 150244 га, Хан Хөхийн нурууны (БЦГ) байгалийн цогцолборт газар 221598 га, Хяргас нуурын (БЦГ) 341302 га байгалийн цогцолборт газруудыг Увс нуурын ай савын УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргаанаас салгаж, Хан Хөхийн нурууны улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Хамгаалалтын захиргаанд харъяалуулсан. Дээрх тусгай хамгаалалттай газрууд нь тус аймгийн зүүн болон өмнөд хэсгийг хамарсан байгалийн 3 өөр хэв шинжийг агуулсан аймгийн нутаг дэвсгэрийн 10.4 хувийг эзэлдэг.

Зураг

Овог нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

 

Бат-очир

Буянцог

Хамгаалалтын захиргааны дарга

99459254

93094030

Баавгай 

Цэлмэгдалай

 

Хуулийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн

99450866

 

 

 

Судалгаа шинжилгээ, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

99450866

 

Банзрагч 

Нямсүрэн

Сургалт сурталчилгаа, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтэн

89881909, 96920419

 

Жаргалсайхан 

Басбаяр

Байгалийн нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

90185427

 

Наянбаатар Энхзул

Нягтлан бодогч

80718922

Хамгаалалтын захиргааны дарга Б.Буянцог, Архив, бичиг хэрэг, дотоод ажил, менежментийн төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөр хариуцсан ажилтан М.Гэрэлчимэг, Байгалийн нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Басбаяр , Судалгаа шинжилгээ, мониторинг, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Баатар, Хуулийн хэрэгжилт, хяналт шалгалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цэлмэгдалай, Сургалт, сурталчилгаа, аялал жуулчлалын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Нямсүрэн, Алтан Элсний ДЦГ-ын “Довцог элс” хэсгийн байгаль хамгаалагч Ю.Далантай, “Нисэхийн булан” хэсгийн байгаль хамгаалагч Б.Батболд,   Хан Хөхийн нурууны БЦГ-ын “Алтан дуулга” хэсгийн байгаль хамгаалагч Р.Батгэрэл , “Улаан Энгэр” хэсгийн байгаль хамгаалагч Ч.Анхбаяр, “Алтан бургас” хэсгийн байгаль хамгаалагч П.Алтангэрэл, “Согоо нуур” хэсгийн байгаль хамгаалагч Ц.Жаргалсайхан, “Цагаанхайрхан” хэсгийн байгаль хамгаалагч Ц.Хишигбаяр, Хяргас нуурын БЦГ-ын “Айраг нуур” хэсгийн байгаль хамгаалагч Л.Дорж, “Хар тэрмэс” хэсгийн байгаль хамгаалагч Г.Ням-Очир, “Хэцүү хад” хэсгийн байгаль хамгаалагч Ч.Батсүх , жолооч Ч.Гансүх , үйлчлэгч Д.Отгоням, галч, сахиул В.Бат-Эрдэнэ,  нарын 22 хүний бүтэц, орон тоотойгоор ажиллаж байна.