Мэдээ мэдээлэл

"ТЭМЭЭНИЙ БАЯР-2018"

2018 оны 02 сарын 28

увс аймгийн завхан суманд "тэмээний баяр-2018" арга хэмжээ зохион байгуулагдлаа.

Цааш унших

хяналт шалгалтын арга хэмжээ

Цааш унших

байгалийн нөөцийн судалгаа нь түүнийг хамгаалах, ашиглах бодлого боловсруулах үндэслэл болдог.

Цааш унших

ДЭЛХИЙН ОЙН ӨДӨР

2016 оны 08 сарын 11

ойн нөхөрлөлийн сургалт, байгаль хамгаалал

Цааш унших

тхгн-ийн хилийн зааг тодорхой болгох

Цааш унших

2 УЛСЫН ХАМТЫН ЭКО АЯЛАЛ

2016 оны 08 сарын 11

оху-ын тувагийн экоклубын сурагчид зочиллоо

Цааш унших

ДЭЛХИЙН УСНЫ ӨДӨР

2016 оны 08 сарын 11

усны үнэ, цэнэ сургалт

Цааш унших

БУЛГИЙН ЭХ ХАМГААЛАВ

2016 оны 08 сарын 11

усны ундрага сайжруулах

Цааш унших

байгаль хамгаалах уламжлалт арга сэргээх

Цааш унших

намаг хамгаалах

Цааш унших

байгууллагын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгалийн нөөцийн хамгаалалтыг хангах байгууллагын стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх

Цааш унших

“адуу эдлэх” соёлыг олон нийтэд сурталчлах

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now