Цаг үеийн мэдээ

As always, partners grows with you!

"ТЭМЭЭНИЙ БАЯР-2018"

2018 оны 02 сарын 28

УВС АЙМГИЙН ЗАВХАН СУМАНД "ТЭМЭЭНИЙ БАЯР-2018" АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

Хяналт шалгалтын арга хэмжээ

Байгалийн нөөцийн судалгаа нь түүнийг хамгаалах, ашиглах бодлого боловсруулах үндэслэл болдог.

Дэлхийн ойн өдөр

2016 оны 08 сарын 11

Ойн нөхөрлөлийн сургалт, байгаль хамгаалал

ТХГН-ийн хилийн зааг тодорхой болгох

2 улсын хамтын эко аялал

2016 оны 08 сарын 11

ОХУ-ын Тувагийн экоклубын сурагчид зочиллоо

Дэлхийн усны өдөр

2016 оны 08 сарын 11

Усны үнэ, цэнэ сургалт

Булгийн эх хамгаалав

2016 оны 08 сарын 11

Усны ундрага сайжруулах

байгаль хамгаалах уламжлалт арга сэргээх

Намаг хамгаалах

Байгууллагын жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсан байгалийн нөөцийн хамгаалалтыг хангах байгууллагын стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх

“Адуу эдлэх” соёлыг олон нийтэд сурталчлах