Байгалийн нөөцийн судалгаа нь түүнийг хамгаалах, ашиглах  бодлого боловсруулах үндэслэл болдог. Хан Хөхийн  нурууны УТХГН-ийн Хамгаалалтын захиргаа хариуцан хамгаалж байгаа улсын тусгай хамгаалалттай газруудын байгалийн нөөцийн судалгааг мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран хийж, хамгаалалтын менежментээ шинэчлэн боловсруулахаас гадна, ном болгон нийтийн хүртээл болгодог. Энэ удаад Ховд Их сургуулийн Биологийн тэнхимтэй  хамтран Хан Хөхийн нурууны Байгалийн цогцолборт газарт явуулсан ургамлын судалгааны ажлын үр дүнг үндэслэн “Хан Хөхийн нурууны ургамал” номоо хэвлүүлэн гаргалаа. Ургамлын судалгааны ажилд оролцсон, ном болгоход хичээн зүтгэсэн хамтрагчдадаа баярласан талархсанаа илэрхийлье.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now